fbpx

30/06/2020

Chalkidiki

Една поредица от фотографии, които направихме заедно с Мария, и които са много близки до сърцето ми. Не искам да ги вкарвам в думи. Не смятам, че трябва твърде много да се говори за фотографията, а повече да се гледа и да се чувства. Затова без да слагам гръмки заглавия на проекти и да описвам работата с високопарни изрази, смятам да продължа да я върша.

ADD A COMMENT